Login: Hasło:

Szacuje się, iż w latach 2007-2013 Polska otrzyma od Unii Europejskiej w sumie 87 miliardów euro, a do budżetu odda 22 miliardy euro, co oznacza, iż „na czysto” otrzyma około 65 miliardów euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich krajów członkowskich.

Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z którego programu będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, abyś zidentyfikował cel, któremu ma służyć Twój projekt oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój Twojej firmy czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – musisz znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są projekty takie jak Twój

Gdy odnajdziesz Program i Działanie, w które wpisuje się Twój pomysł, musisz dowiedzieć się, w jakim trybie przyznawane są środki. Może to być tryb konkursowy, systemowy lub projekty indywidualne.

Część wydatków, które musisz ponieść w ramach Twojego projektu, nie podlega dofinansowaniu. Są to wydatki lub koszty niekwalifikowane.

Wniosek o dofinansowanie Twojego projektu składa się za pomocą formularza, który zawsze dostępny jest na stronach odpowiedniego programu. Do każdego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona instrukcja wypełniania, którą znajdziesz na tej samej stronie. Tam również powinna znaleźć się cała dokumentacja związana z ubieganiem się o dofinansowanie.

Cała procedura ubiegania się o dotację jest niezwykle skomplikowana i wymaga wiedzy oraz doświadczenia w opracowaniu wniosku głównego i niezbędnych załączników. Dzięki zleceniu tych czynności wykwalifikowanej firmie szansa na otrzymanie dotacji rośnie.

Nasza firma nie pobiera prowizji jeżeli wniosek zostanie odrzucony jako nie spełniający wymagań formalnych. Pozostałe elementy oferty związanej z pozyskaniem dotacji ustalane są indywidualnie. To właśnie fachowe i rzetelne podejście do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Każdy Klient jest dla nas ważny a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl