Login: Hasło:

Biuro rachunkowe.

Biuro rachunkowe INVESTUM.PL obsługuje głownie klientów z aglomeracji śląskiej, a także z całego kraju pracując na dokumentach otrzymanych pocztą, kurierem lub przez Internet.

Każdy klient naszego biura rachunkowego ma możliwość dostępu do swoich danych finansowo-kadrowych 24h/dobę za pomocą przeglądarki internetowej dzięki usłudze księgowości online.

Profesjonalizm.

Biuro rachunkowe INVESTUM.PL gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem.

Poufność i dyskrecja.

Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Ochrona danych.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem naszego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego. Jesteśmy gotowi do prowadzenia obsługi również na programie preferowanym przez klienta.

Ubezpieczenie.

Grupa INVESTUM.PL posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem profesjonalnych czynności usługowych.

Oprogramowanie.

Swoim klientom zapewniamy najnowsze wersje programów do wystawiania faktur oraz aplikacje wspomagające zarządzanie w firmie. Dzięki pracy na tym samym oprogramowaniu co nasi klienci jesteśmy w stanie zaproponować konkurencyjne stawki za świadczone usługi księgowe.